Home 9 Tin Tức 9 Chia sẻ hồ sơ hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình

Chia sẻ hồ sơ hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình

Như chúng ta đã biết trong một xã hội đang rất phát triển như ngày nay, thì việc mọc lên những ngôi nhà cao tầng, những ngôi biệt thự sang chảnh, những công trình kiến trúc mang tầm quy mô lớn. Với những công trình này chắc chắn bạn phải thuê thêm giám sát thi công xây dựng. Bạn còn đang băn khoăn về hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình. Trong phạm vi bài viết này của chúng tôi sẽ giúp quý khách hoàn toàn tháo gỡ những lo lắng ấy.

Nội dung, yêu cầu đối với 2 bên có trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng

Với những công trình xây dựng lớn, chi phí đầu tư nhiều thì bạn không thể một mình tự đứng ra để bao quát hết công trình. Hơn nữa nếu bạn lại là người không có kinh nghiệm về xây dựng thì điều này không thể, bởi lẽ với một công trình xây dựng lớn thường yêu cầu độ kĩ thuật cao, nguyên vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn. Nên việc tìm kiếm người giám sát công trình là tất yếu và nên làm. Tuy nhiên khi thuê được người giám sát bạn cần làm việc rõ ràng, minh bạch trên bản hợp đồng. Để cả 2 bên cùng thoải mái làm việc với nhau từ khi bắt đầu thi công đến khi hoàn thiện.

Theo đó bản hợp đồng sẽ là căn cứ làm việc có nội dung đầy đủ và thống nhất giữa đôi bên. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì trong một bản hợp đồng giám sát thi công xây dựng cần đảm bảo những nội dung chủ yếu như sau:

Trong bản hợp đồng đầu tiên mình cần phải có thông báo về nhiệm vụ và quyền hạn của cả bên nhà thầu xây dựng và phía chủ đầu tư để có sự phối hợp thực hiện. Khi đi đến nội dung bản hợp đồng thì phía nhà thầu cần kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định đã được quy ước tại điều 107 của luật xây dựng đã ban hành.

Trước khi đặt bút vào bản hợp đồng giám sát giữa 2 bên thì bạn cần có sự kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu có người giám sát thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm có các thông tin như nhân lực, thiết bị thi công xây dựng, phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong bản nội dung hợp đồng giám sát thi công xây dựng nhà thầu sẽ đưa ra biện pháp thi công của họ. Công việc của bạn là kiểm tra biện pháp thi công xây dựng so với thiết kế đã được phê duyệt. Từ đó bạn có phương án chấp thuận với những nội dung do phía bên giám sát trình. Nên xem xét để có yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình sao cho phù hợp với điều kiện công trình thực tế và quy định chung trong bản hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết nhất thì chủ đầu tư cần có sự thỏa thuận trong bản hợp đồng giám sát xây dựng với đơn vị nhà thầu về công việc giao cho nhà thầu giám sát thi công xây dựng. Đồng thời yêu cầu nhà thầu giám sát công trình xây dựng thực hiện đầy đủ các nội dung được nêu ra trong bản hợp đồng.

Bên cạnh đó khi chấp thuận hạng mục vật liệu được nhập đến công trình thì phía giám sát và chủ đầu tư cần có sự kiểm tra và chấp thuận giữa cả 2 bên về vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị liên quan để phục vụ cho quá trình lắp đặt tại công trình. Với người giám sát thì trong bản hợp đồng cũng cần có nội dung như là phải giám sát việc thực hiện các quy định về việc giám sát về việc bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường, giám sát các biện pháp yêu cầu đảm bảo an toàn cho công trình kế bên, công tác quan trắc công trình.

Trong hợp đồng giám sát việc đảm bảo những an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động là rất cần thiết. Phía giám sát sau khi nghiên cứu sẽ đề nghị chủ đầu tư tổ chức và điều chỉnh thiết kế khi phát hiện có sai sót và những điều bất hợp lý về bản thiết kế.

Khi công trình được tiến hành kiểm tra chất lượng công trình người giám sát có thể tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công của công trình không được đảm bảo về an toàn, người giám sát thực hiện chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để cùng giải quyết những vướng mắc và những phát sinh trong quá trình thi công giám sát công trình và cùng phối hợp để xử lý, khắc phục những sự cố theo quy định của nghị định này đề ra.

Bên giám sát cần kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu, kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công. Tổ chức việc thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận của công trình, kiểm tra từng hạng mục nhà thầu thi công. Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng sẽ tiến hành đến bước nghiệm thu công trình và thanh lý hồ sơ giám sát công trình và các tài liệu có liên quan là công việc cuối cùng.

Hồ sơ hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình

Trong hồ sơ giám sát thi công công trình xây dựng thì bắt buộc có biên bản hợp đồng theo mẫu có sẵn đã quy định trong đó có các mục chính đó là bên chủ đầu tư gồm có: Tên chủ đầu tư hoặc người đại diện công ty, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cấp ngày nào? số bao nhiêu? Địa chỉ, tài khoản và số điện thoại… Bên giám sát thi công công trình xây dựng cũng cần có tên công ty người đại diện đứng ra giám sát, địa chỉ, tài khoản và mã số thuế cùng với số điện thoại, gmail, trang web của công ty… Bên chủ đầu tư và bên giám sát được gọi là bên A và bên B. Sẽ thống nhất và thỏa thuận trong hợp đồng  có trong bộ hồ sơ như sau:

Hồ sơ là bộ phận không thể tách rời của bản hợp đồng, trong hồ sơ bao gồm có các căn cứ ký kết hợp đồng, điều khoản và điều kiện của hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên lần lượt là: Văn bản chỉ định thầu. Những điều kiện riêng ( nếu có ) chẳng hạn như: Tiến độ để thực hiện công việc, giá hợp đồng và tạm ứng thanh toán hoặc quyết toán. Đề xuất với bên tư vấn giám sát và tài liệu kèm theo nếu có. Trong hồ sơ hợp đồng còn có các điều kiện tham chiếu, hồ sơ mời thầu hoặc là hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư.

Các sửa đổi, khi bổ sung bằng văn bản, biên bản để đàm phán hợp đồng. Ngoài ra cần thực hiện đảm bảo hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác nếu có cùng với các tài liệu khác phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng giám sát thi công công trình xây dựng.

Thứ tự ưu tiên của các tài liệu có trong hợp đồng giám sát xây dựng. Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hồ sơ trong hợp đồng giám sát xây dựng là quan hệ thống nhất và giải thích tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên trong trường hợp nếu có điểm nào không thực sự rõ ràng hoặc là không thống nhất với nhau thì cả 2 bên cần có sự trao đổi và đi đến thống nhất để công trình được diễn ra trong thuận lợi, suôn sẻ. Nếu cả 2 bên chủ đầu tư và giám sát công trình không thể thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu để góp phần cấu thành nên một hợp đồng làm việc hoàn chỉnh, xử lý các vấn đề không thống nhất được quy định khi 2 bên cùng tự thỏa thuận với nhau như sau:

Đầu tiên là việc quyết định thông báo về việc trúng thầu hoặc là văn bản chỉ định thầu. Những điều kiện riêng nếu có về tiến độ thực hiện công việc, giá hợp đồng được thỏa thuận, việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán cùng các loại biểu mẫu. Tiếp đến là các điều khoản và điều kiện. Đề xuất của bên giám sát về tài liệu kèm theo. Hồ sơ dự thầu hoặc là hồ sơ đề xuất của phía nhà thầu.

Các điều kiện để tham chiếu, hồ sơ mời thầu hoặc là hồ sơ để yêu cầu của chủ đầu tư với đơn vị giám sát. Cùng với các sửa đổi , bổ sung văn bằng và biên bản đàm phán có trong hợp đồng. Cả 2 bên cần bảo đảm việc thực hiện hợp đồng và bảo lãnh khoản tiền tạm ứng cùng với các bảo lãnh khác nếu có. Cuối cùng trong hợp đồng giám sát là các tài liệu khác gồm có phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về hợp đồng giám sát thi công công trình xây dựng. Với những công trình xây dựng lớn thì việc tìm kiếm đơn vị giám sát công trình là việc làm quan trọng và cần thiết, Mặc dù mất thêm khoản chi phí nhưng khi có giám sát bạn lại phần nào tiết kiệm được chi phí khi nguyên vật liệu không bị thất thoát, công trình được thi công đúng như tiến độ, đảm bảo về chất lượng cồng trình… Đây là những lí do khiến bạn không còn phải băn khoăn khi lựa chọn kí hợp đồng giám sát thi công cho công trình sắp tới của mình.

Bài viết liên quan

Chi phí xây nhà ống 2 tầng 80m2 hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà ống 2 tầng 80m2 hết bao nhiêu tiền?

Khi chúng ta có ý định xây nhà ống 2 tầng cần quan tâm trước hết đến chi phí xây dựng của ngôi nhà ống 2 tầng này. Tùy thuộc vào diện tích xây dựng nhà là bao nhiêu, thiết kế thi công, phong cách kiến trúc, giá nhân công ở từng thời điểm, giá vật liệu… mà chi phí xây...

Dự toán chi phí xây nhà cấp 4 50m2 hết bao nhiêu tiền?

Dự toán chi phí xây nhà cấp 4 50m2 hết bao nhiêu tiền?

Từ xa xưa, nhà cấp 4 là loại hình nhà ở phổ biến ở vùng nông thôn Việt Nam với kiến trúc và kết cấu đơn giản, vật liệu chủ yếu là gỗ. Trong một vài năm trở lại đây, nhà cấp 4 vẫn là lựa chọn phù hợp đối với những gia đình có thu nhập thấp. Đặc điểm nổi bật khiến loại...

Chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng năm 2021 là bao nhiêu?

Chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng năm 2021 là bao nhiêu?

Xây dựng ngôi nhà cho gia đình là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư, tính toán kỹ lưỡng. Mỗi người gần như chỉ có một lần xây nhà trong đời. Vì vậy, trước khi bắt tay vào xây nhà, bạn cần phải có những phương án thi công rõ ràng. Bạn cần có kế hoạch chi tiết để hạn chế...

Chi phí xây nhà 1 tầng với những yếu tố quan trọng

Chi phí xây nhà 1 tầng với những yếu tố quan trọng

Mẫu nhà 1 tầng có nhiều ưu điểm về thiết kế, diện tích mặt bằng, công năng sử dụng khiến các gia chủ ưa thích và lựa chọn, là mẫu nhà khá phổ biến thường áp dụng xây dựng tại các vùng nông thôn nước ta. Sở hữu những mẫu thiết kế nhà biệt thự vườn 1 tầng đang là xu...

Chi phí xây nhà 3 tầng 100m2 hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà 3 tầng 100m2 hết bao nhiêu tiền?

Thiết kế xây dựng nhà 3 tầng đang là kiểu kiến trúc rất phổ biến hiện nay ở thành thị  Việt Nam, được các gia đình nhiều thế hệ lựa chọn bởi nó đáp ứng được đầy đủ công năng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho...

Cách tính chi phí xây dựng nhà 2 tầng diện tích 40m2

Cách tính chi phí xây dựng nhà 2 tầng diện tích 40m2

Để sở hữu một căn nhà đẹp luôn là mong muốn của tất cả chúng ta, thế nhưng không phải ai cũng có đủ kinh phí và diện tích đất giống nhau, do đó tùy vào năng lực sẵn có của bản thân mà chúng ta sẽ chọn những mẫu thiết kế cho riêng mình. Với diện tích chỉ vỏn vẹn 40m2...

banner-xay-nha-tron-goi

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Thiết kế kiến trúc

Xây nhà trọn gói

Sửa chữa, cải tạo công trình

Sơn nhà

Chống thấm công trình

Thiết kế nội thất

banner-sua-chua-nha-tron-goi